Centar za metale i energetiku-Reference-2020XX

Центар за метале и енергетику - Референце

2020.
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Испитивање и оцена стања турбинске и хидромеханичке опреме агрегата А4
ИБР (ВТ, ВТ-Д, МТ, ПТ УТ, РТ, ХТ, Реплика)
ИР (механичко-технолошке особине, хемијски састав, металографија)
Пријем опреме и контрола техничке документације хидроагрегата и генератора у фабрикама у Србији и иностранству
Израда технологије заваривања, избор електроде и испитивање метала шава, испитивање за WПС
процена преосталог века
консалтинг услуге
ПД ХЕ Ђердап д.о.о.
ХЕ Ђердап 1, Кладово
2
Репарација – поправка прелазног радијуса турбинских вратила А5 Репаратурно заваривање турбинског вратила Каплан турбине, са ИБР испитивањем (ВТ, ВТ-Д, МТ, ПТ, УТ, ХТ, Реплика)
ПД ХЕ Ђердап д.о.о.
ХЕ Ђердап 2,
Неготин
3
Испитивање без разарања на текућем и интервентном одржавању постројења
ПД ТЕ Никола Тесла д.о.о., огранак Б, Ушће
4
Испитивање и оцена стања турбинске и хидромеханичке опреме агрегата А1 и А2
ИБР (ВТ, ВТ-Д, МТ, ПТ УТ, РТ, ХТ, Реплика)
Испитивање и оцена стања доводног цевовода
ПД ХЕ Ђердап д.о.о.
ХЕ Пирот, Пирот
5
Испитивање метала методама са и без разарања опреме и паровода
ИБР (ВТ, ВТ-Д, МТ, ПТ, УТ, РТ, ХТ, Реплика)
ИР (механичко технолошке особине, хемијски састав, металографија)
Пријем опреме и контрола техничке документације
ПД ТЕ Никола Тесла д.о.о.,
ТЕ Колубара А, Велики Црљени
6
Услуге испитивања метала са и без разарања – Панпнске термоелектране и топлане – Нови Сад
Контрол Инспект д.о.о. Београд
7
Испитивање метала без разарања на терену и испитивање метала са разарањем за потребе ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „Б“ и КОПА ДРМНО у 2012 год.
Пароводи Б1 и Б2 (РА, РБ, РЦ), напојна вода (РЛ), међуповезни пароводи (МП1-МП2 и П2-П3)
ИБР (ВТ, ВТ-Д, МТ, ПТ, УТ, РТ, ХТ, Реплика)
ИР (механичко технолошке особине, хемијски састав, металографија)
ПД ТЕ КО Костолац д.о.о.,
ТЕ Костолац Б, Копови, Дрмно
8
ИБР (ВТ,МТ,ПТ, УТ) и надзор при заваривању при изради доњег прстена усмерног апарата агрегата А5 за ХЕ Ђердап 1
DSD Noell – Вирцбург, Немачка
9
Испитивање методама без разарања опреме роторних багера и испитивање методама са разарањем по достављеном узорку на ПК Дрмно
ИБР (ВТ, ВТ-Д, МТ, ПТ, УТ, РТ, ХТ, Реплика)
ИР (механичко технолошке особине, хемијски састав, металографија)
Пријем опреме и контрола техничке документације
ПД ТЕ КО Костолац д.о.о.,
ТЕ Костолац А, Костолац
10
Контролисање методама ИБР (ВТ,МТ,ПТ,УТ) и ИР (механичко-технолошке особине) при изради лопатица радног кола и лопатица усмерног апарата агрегата А4 у Литостроју, Љубљана, Словенија
ПД ХЕ Ђердап д.о.о., ХЕ Ђердап 1, Кладово
11
Контролисање методама ИБР (ВТ,МТ,ПТ,УТ) и ИР (механичко-технолошке особине) при изради турбинског поклопца агрегата А4 у “Bruno Presezzi”-у, Милано, Италија
ПД ХЕ Ђердап д.о.о., ХЕ Ђердап 1, Кладово
12
Утврђивање стања рачве А6 цевовода на ХЕ Перућица
ИБР (ВТ, МТ, ПТ, УТ, РТ), ИР (механичко-технолошке особине)
процена преосталог века
ЕП ЦГ, ХЕ Перућица, Никшић, Црна Гора