Centar za puteve i geotehniku-Reference-Nadzor

Центар за путеве и геотехнику - Референце

Стручни надзор
Вршења стручног надзора при изградњи и одржавању државних путева и других инфраструктурних објеката (железничке пруге, мостови, индустријски објекти, аеродроми, стамбено – пословни комплекси и др.):
Новије референце:
  • мост преко реке Саве код Остружнице
  • мост преко реке Саве код Обреновцa
  • брза магистрала Баточина – Крагујевац
Актуелни пројекти
  • аутопут Кузмин – Сремска Рачa
  • државни пут ИИА-203, деоница Нови Пазар – Тутин