Centar za puteve i geotehniku-Reference-Projekti

Centar za puteve i geotehniku-Reference

Projekti sanacije klizišta
2019.
 • Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta Pecka 2, na državnom putu IIA-143, deonica puta br. 14301, Pričević –Pecka, km: 21+294,00 (PZP Valjevo)
 • Projektno-tehnička dokumentacija sanacije klizišta na državnom putu IB-21, deonica puta br. 02126, Valjevo (Brežđe) – Kaona, km: 142+085 (PZP Valjevo)
 • Projektno – tehnička dokumentacija za sanaciju oštećenja kolovoza i nasipa trupa puta na državnom putu IB-21, deonica puta br. 02117, Draginje (Kamenica) –Koceljeva, km: 98+050 – km: 98+200 (PZP Valjevo)
 • Projektno-tehnička dokumentacija sanacije klizišta na državnom putu IIA-227, deonica puta br. 22706, Vlase – petlja Vranje jug, km: 58+700 (SRBIJAPUT a.d.)
 • Projektno-tehnička dokumentacija sanacije klizišta na državnom putu IIA-227, deonica puta br. 22706, Vlase – petlja Vranje jug, km: 53+100 (SRBIJAPUT a.d.)
 • Izvođenje istražnih radova i izrada projekta sanacije oštećenja na autoputu E-763 Beograd – Požega, sektor 1 (PANPRO TEAM d.o.o.)
2018.
 • Projektno – tehnička dokumentacija sanacije klizišta –deformacija na kolovozu i nasipu trupa puta (BRESNIČKO BRDO) na državnom putu IV-33, deonica puta br. 03310,Makce-Lješnica, km: 45+470-km:45+560
 • Projektno-tehnička dokumentacija sanacije klizišta BUŠINSKO POLjE na državnom putu IIA-172, deonica puta br. 17201, Bajina Bašta (Perućac) – Perućac, km: 2+450
 • Projektno-tehnička dokumentacija sanacije klizišta – deformacije na kolovozu i nasipu trupa puta na državnom putu IB-24, deonica puta br. 02407, Ravni Gaj – Vitanovac, km: 54+000
 • Projektno – tehnička dokumentacija sanacije klizišta –deformacija kolovoza i kosina nasipa trupa puta na državnom putu IIA-180, deonica puta br. 18001, Čačak-Guča (Turica), klizište JEZDINE 2, km: 4+800
 • Projektno-tehnička dokumentacija pojačanog održavanja dela državnog puta IIA-176, deonica puta br. 17601, Valjevo (Brežđe) – Brežđe, km: 4+680 – km: 5+010 sa tehničkim rešenjem sanacije podtla, nasipa i posteljice
 • Projektno-tehnička dokumentacija sanacije klizišta KOMARANE na državnom putu IIA-188, deonica puta br. 18801, Rekovac – Prevešt, km: 4+930
 • Projektno-tehnička dokumentacija optimizovanog rešenja sanacije klizišta KRST 1 na državnom putu IB-27, deonica puta br. 02704, Žeravija (Tršić) – Krst, km: 8+627
 • Projektno-tehnička dokumentacijaza sanaciju odrona– nestabilne kamene kosinena državnom putu IB-23, deonica br. 02332, Mijoska – Granica Srb/Cg (Gostun), Km: 259+600 – Faza II
2017.
 • Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta – oštećenja nasipa trupa puta na državnom putu IB-23, deonica br. 02328, Nova Varoš – Bistrica, km 220+850 (Investitor: JP Putevi Srbije)
 • Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta – oštećenja kolovoza i nasipa na državnom putu IB-22, deonica br. 02212, Dudovica – Poljanice, km:63+125 – km:63+323 (Investitor: JP Putevi Srbije)
 • Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta – nestabilne kosine useka na državnom putu IA-1, deonica br. 1089, Pojate-Ražanj, uža lokacija Mečka, km:382+350 (Investitor: JP Putevi Srbije)
 • Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta–nasipa trupa puta,na državnom putu IB-22, deonica br. 02234, Novi Pazar (Brđani)-Ribariće, u mestu Orlje,km:276+480 (Investitor: JP Putevi Srbije)
 • Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta – oštećenja betonske potporne konstrukcije na državnom putu IB-23, deonica br. 02317: Pakovraće (Markovica) – Kratovska stena, km: 104+068 (Investitor: JP Putevi Srbije)
 • Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju klizišta – oštećenja nasipa trupa puta na državnom putu IB-23, deonica puta br. 02328, Nova Varoš – Bistrica, km: 209+850 (Investitor: JP Putevi Srbije)