Centar za puteve i geotehniku-Signalizacija

Центар за путеве и геотехнику - Референце

Испитивање саобраћајне сигнализације
Испитивање саобраћајне сигнализације у Институту ИМС се обавља од 2001. године. Део испитивања и мерења се врши на терену, а део у лабораторијама Института ИМС. Нова знања и искуства стичу се свакодневно на путевима на којима се обнавља саобраћајна сигнализација (редовно одржавање) и на новоградњи, као и на опитним деоницама где се прати промена унапред дефинисаних параметара кроз време. Саобраћајни инжењери Института ИМС активно учествују у изради законске регулативе у домену саобраћајне сигнализације у Републици Србији. Саветодавно су својим искуством и знањем учествовали у изради Техничких упутстава за обележавање ознака на коловозу, који се примењују на мрежи државних путева од стране управљача ЈП Путеви Србије.
Обучени кадар сва мерења и испитивања изводи најсавременијом опремом и у складу са акредитованим методама. Мерења која се обављају су:
  • Коефицијент ретрорефлексије сјајности (Rl)
  • Коефицијент ретрорефлексије сјајности у влажним условима (Rw)
  • Коефицијент осветљености при дифузној светлости (Qd)
  • Контраст ознаке на коловозу (C)
  • Отпор на клизање (SRT)
  • Дебљине танкослојних и дебелослојних ознака на коловозу
  • Утрошак материјала са контролних плочица
  • Ретрорефлексију фолија саобраћајних знакова (RA)
  • Фактор осветљености (β)
  • Хроматске координате боје