Centar za metale i energetiku-Reference21

Центар за метале и енергетику - Референце

Референце из ранијег периода
Референце Центра, професионалан и квалитетан рад високостручног и специјализованог кадра, савремена опрема и континуирани развој и освајање нових техника испитивања, препорука су за инвеститоре, извођаче и консултанте:
Р.бр. Референца
1
Хидроелектране – БиХ (ХЕ Бочац, ХЕ на Требишњици), Црна Гора (ХЕ Пива, ХЕ Перућица), Србија (ХЕ Ђердап: Ђердап 1, ХЕ Ђердап 2, Власинске ХЕ, ХЕ Пирот), Дринско-лимске ХЕ (Зворник, Бајина Башта, Бистрица, ХЕ Међувршје)
2
Термоелектране – Србија (ТЕ Никола Тесла А и Б, ТЕ Колубара А, ТЕ Морава, ТЕ КО Костолац); Босна и Херцеговина (ТЕ Угљевик, ТЕ Гацко, ТЕ Тузла); Црна гора (ТЕ Пљевља)
3
Челичне конструкције: Мост Газела, Соја Протеин Бачка Паланка, Фабрика биодизела Шид, ИХП у Прахову, Електро мрежа Србије
4
Цементаре: Холцим, Титан, Лафарж