Centar za metale i energetiku-Reference

Центар за метале и енергетику - Референце

Новије референце
Референце Центра, професионалан и квалитетан рад високостручног и специјализованог кадра, савремена опрема и континуирани развој и освајање нових техника испитивања, препорука су за инвеститоре, извођаче и консултанте:
Р.бр. Референца Инвеститор
1
Испитивање материјала и заварених спојева у току пројекта „Замена испаривача од коте 4м до коте 72,5м, DeNox горионици са кавезима, реконструкција канала…Замена паровода РА линије – 220т блока Б“, Замена овешења цевовода РЛ линије
ЈП ЕПС Београд, Огранак ТЕ Никола Тесла Б, Обреновац – Ушће
2
Контрола техничке документације за пријем и испитивање машинске опреме за санацију РХЕ ББ
ЈП ЕПС Београд, Огранак Дринско-Лимске ХЕ, РХЕ Бајина Башта
3
Суперконтрола над извођењем радова на трансмисионом гасоводу (интерконектор) граница Бугарске – граница Мађарске на територији републике Србије
BUREAU VERITAS, Београд
4
Фабрички пријем опреме од стране института при изради и санацији делова хидроагрегата у фабрикама ЛМЗ, Силовие Машини, Русија
ЈП ЕПС Београд, Огранак ХЕ Ђердап, ХЕ Ђердап 1 Кладово
5
Испитивање турбинске и хидромеханичке опреме
ЈП ЕПС Београд, Огранак ХЕ Ђердап, (ХЕ Ђердап 1; ХЕ Ђердап 2; ХЕ Пирот, Власинске ХЕ)
6
Испитивање главних пароводних линија РА, РБ и РЦ, испитивање преструјних паровода, испитивање турбинске опреме методама без разарања
ЈП ЕПС Београд, Огранак ТЕ Никола Тесла А, Обреновац
7
Испитивање хемијског састава и механичких особина материјала
Рудници са подземном експолатацијом у саставу ЈП ЕПС (Рудник олова и цинка Веилки Мајдан, Сењски рудник и Рудник Ресавица); Површински копови у саставу ЈП ЕПС Београд (Огранак РБ Колубара, Огранак ТЕ КО Костолац); разне компаније из области металске и машинске индустрије, путева и грађевинарства)
8
Испитивање у циљу Сертификације бетонског челика
Фабрике у Србији, Босни и Херцеговини, Северној Македонији, Албанији, Италији, Грчкој, Румунији и Турској
9
Сертификација особља у области заваривања
Фирме које се баве заваривањем, израдом и одржавањем заварених конструкција
10
Еталонирање уређаја за мерење механичких величина
Фирме из области: грађевинарства и путарске индустрије, израде металних и машинских конструкција, факултети и Институти из области грађевинарства и машинства, испитивања методама са и без разарања