Skupština_R_2022

Скупштина Института ИМС

XXX РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ИНСТИТУТА

Позив акционарима

 

Предлози одлука

 

Материјал

Пуномоћје и гласање у одсуству

 

Упутство акционарима

 

Записник и извештај о битном догађају