Skupština_R_2020

Скупштина Института ИМС

XXV РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ИНСТИТУТА ИМС

Позив акционарима

 

Предлози одлука

 

Материјал

 

Пуномоћје и гласање у одсуству

 

Упутство акционарима

 

Записник и извештај о битном догађају