Skupština_V_2020_2

Скупштина Института ИМС

XXVI ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ИНСТИТУТА ИМС

Позив акционарима

 

Позив акционарима за XXVI седницу Скупштине

 

Предлози одлука

 

Материјал

 

Пуномоћје и гласање у одсуству

 

Упутство акционарима

 

Записник и извештај о битном догађају