Skupština_R_2021

Скупштина Института ИМС

XXIX РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ИНСТИТУТА ИМС

Позив акционарима

Позив акционарима за XXIX седницу Скупштине

 

Предлози одлука

 

Материјал

 

Пуномоћје и гласање у одсуству

 

Упутство акционарима

 

Записник и извештај о битном догађају