Centar za materijale-Reference-Kamen

Центар за материјале - Референце

Лабораторија за камен и агрегат

Основна делатност Лабораторије за камен и агрегат је испитивање својстава и употребљивости природног камена и природних и дробљених камених агрегата за различите намена, у складу са српским и европским стандардима. Лабораторија обавља испитивање природних, дробљених и мешаних камених агрегата за бетон, путоградњу, засторе железничких пруга и друго и врши испитивање квалитета камена и камених плоча намењених за облагање спољашњих и унутрашњих површина грађевинских објеката.

Посебан сегмент у испитивањима представљају лабораторијска испитивања у циљу геолошких истраживања лежишта минералних сировина и геолошких грађевинских материјала.

2022.
Р.бр. Референца
1
Лабораторијска испитивања техничког и архитектонског камена, шљунка и песка у циљу реализације геолошких истраживања лежишта, на више од 15 истражених лежишта
2
Испитивање техничког и архитектонског природног камена, димензионисаних елемената израђених од природног камена, камених агрегата, и сл.
3 Испитивање агрегата за бетон и асфалт у циљу сертификације у складу са Правилником о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт
4 Почетни прегледи и стални надзори производних погона и фабричке контроле производње у складу са Правилником о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт
5 Лабораторијска испитивања за потребе пројекта “PROMIS, Mortar Design for Conservation – Danube Roman Frontier 2,000 Years After”
6 Испитивање материјала са културно-историјских споменика: Зиндан Капија, Капија Карла VI, Римокатоличка црква Снежне госпе у Жабљу, оригинал барељефа са Споменика захвалности Француској и др.