NIR kadar_TomicN

Научни блок ИМС

Никола Томић, мастер инж.грађ.
Центар за конструкције и преднапрезање

Одељење за пројектовање, надзор и санације

Nikola Tomic
Истраживачко звање:

Истраживач приправник

Област:

Грађевинске конструкције