Laboratorija za ispitivanje konstrukcija-Delatnost4

Лабораторија за испитивање конструкција-Делатност

Лабораторија располаже неопходном опремом и мерним инструментима који су потребни за спровођење механичких испитивања по наведеним методама. Ова опрема и мерни инструменти могу се применити и за обављање механичких испитивања и по другим стандардизованим методама која нису овде наведена, али могу бити захтев Наручиоца. На захтев Наручиоца и након увида у техничку документацију која одређује такво механичко испитивање, Лабораторија ће у најкраћем року обавестити Наручиоца о способности да спроведе тражена механичка испитивања.
Лабораторија поред испитивања која су потребна Наручиоцима из привреде, спроводи и механичка испитивања у научно – истраживачке сврхе. У ту сврху потребно је поднети захтев и доставити техничку документацију која одређује такво механичко испитивање, а Лабораторија ће у најкраћем могућем року обавестити подносиоца захтева о способности да спроведе тражена механичка испитивања и о условима спровођења таквог испитивања.

Механичка испитивања могуће је спроводити под дејством статичког или динамичког пробног оптерећења. Резултати механичких испитивања оцењују се на основу измерених вредности деформација узорка или конструкција, тј. вредности пробног оптерећења, померања, напрезања у основном материјалу, нагиба и убрзања.
Лабораторија поседује мерне инструменте и обучено особље за спровођење тензометријских мерења на великом броју мерних места (мерење напрезања у основном материјалу применом електроотпорних екстензометара – мерних трака). Под дејством статичког пробног оптерећења могуће је прикупити истовременске податке са 200 меррних места, а под дејством динамичког пробног оптерећења број истовременских података се може прикупити са 16 мерних места.

За прикупљање података приликом спровођења механичких испитивања користи се широк спектар мерних инструмената, који одговарају савременим захтевима за овакве врсте испитивања. Сама чињеница да је Лабораторија акредитована у складу са захтевима SRPS ICO/IEC 17025:2006, даје потврду да су наша мерна опрема и инструменти еталонирани од стране релевантних метролошких лабораторија, да је особље обучено за рад на опреми по акредитованим методама, као и да су остварени резултати поуздани. Највећи део мерних инструмената којим располаже Лабораторија је набављен од реномираног произвођача мерних инструмената и технике “Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH – HBM”, из републике Немачке.

Дугогодишње искуство у спровођењу механичких испитивања на грађевинским конструкцијама и елементима је нешто на шта смо посебно поносни. Историјат рада почиње још далеке 1936 године, када је набављена прва мерна опрема за потребе испитивања пробним оптерећењем моста Краља Александра I, који се налазио на месту данашњег Бранковог моста. Треба напоменути да је вршилац тог испитивања био Завод за испитивање материјала Министарства грађевинарства Краљевине Југославије, и да Институт ИМС задржава његов континуитет. У послератном периоду, у периоду обнове тадашње државе Југославије, стручњаци и запослени Лабораторије су били запослени на великом броју грађевинских пројеката. Допринос развоју грађевинске индустрије у периоду после II светског рата, остварен је спровођењем моделских испитивања будућих грађевинских објеката, од којих треба издвојити:
  • Моделско испитивање Хале Сајма у Београду,
  • Моделско испитивање објекта нуклеарног реактора у Инстуту Винча,
  • Моделско испитивање кровне конструкције Музеја револуције,
  • Моделско испитивање кровне конструкције са повећаном отпорности на дејство експлозивних направа, итд.
Испитивања пробним оптерећењем на грађевинским конструкцијама, која се изводе на самим објектима (Ин-ситу) имају за циљ потврду квалитета изведених радова, потврду капацитета пројектоване носивости и проверу статичке стабилности грађевинског објекта. У свом раду Лабораторији је било поверено да спроведе велики број оваквих испитивања, од којих посебно истичемо:
  • Мост преко реке Саве у Београду „Газела“, 1970. године,
  • Мост преко реке Дунав код Бешке, 1975. године,
  • Мост Копно – Крк, 1980. године,
  • Мост преко реке Саве у Београду “Газела”, након реконструкције, 2012. године,
  • Мостови у склопу северне приступне саобраћајнице моста код Аде у Београду, 2013. године,
  • Мост преко реке Дунав код Бешке, након реконструкције, 2014. године, итд.
Листу обављених испитивања пробним оптерећењем мостовских конструкција, можете преузети овде