Laboratorija za ispitivanje konstrukcija-Reference

Лабораторија за испитивање конструкција-Референце

  • Испитивање модела конструкције крова једног објекта у Либији
  • Испитивање конструкције крова модела Музеја револуције народа Југославије
  • Испитивање модела нуклеарног реактора
  • Велики број испитивања свих врста конструкција, нарочито мостова, хала, зграда, силоса, резервоара, стубова далековода, антена итд.