Laboratorija za ispitivanje konstrukcija-Delatnost3

Лабораторија за испитивање конструкција-Делатност

Р.бр. Неакредитована метода Референтни документ
13. Одређивање чврстоће пластичних цеви на спољашње утицаје (без и са металним ојачањем) ASTM D 2412-02
15. Методе испитивање зиданих конструкција-Део 3: Одређивање почетне чврстоће при смицању SRPS EN 1052-3:2010
16. Методе испитивање додатних компоненти за зидане конструкције-Део 9: Одређивање отпорности надвојних греда према савијању и смицању SRPS EN 846-9:2009
17. Стубови за осветљење, Део 8: Метода за проверу димензионисања испитивањем SRPS EN 40-8
18. Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска – Неомекшани поливинилхлорид (U-PVC), полипропилен (PP) и полиетилен (PE)- Део2: Спецификације за ревизионе отворе и контролне коморе код дубоких подземних инсталација у зони саобраћаја SRPS EN 13598-2:2010
19. Сигурносне мреже- Део 1: Захтеви за сигурност, методе испитивања SRPS EN 1263-1:2009
20. Телескопски грађевински подупирачи SRPS EN 1065:2009
21. Испитивање сталних металних система ограда и рукохвата у зградама ASTM E 935-00
22. Испитивање стакла код сталних стаклених ограда и балустрада ASTM E 2353-06
23. Испитивање чврстоће носећих панела ASTM E 72-02
24. Мердевине- Део 2: Захтеви, испитивање обележевање SRPS EN 131-2:2011
25. Палете за руковање материјалима- Равне палете- Део 1: Методе испитивања SRPS EN ISO 8611-1:2013