Centar za puteve i geotehniku-Reference-Geoistr20

Центар за путеве и геотехнику - Референце

2020.
Геотехнички елаборати
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Геотехнички елаборат за потребе изградње постројења за третман чврстог отпада обезбеђивано рестриктивне зоне аеродрома Никола Тесла
VINCI TERNA
2

Пројекат детаљних геотехничких испитивања терена за потребе изградње 4 пумпне станице: Нови Београд, Остружница, Бољевци и Сава дуж топловода Обреновац-Нови Београд

Power construction
3
Геолошко-геотехничка документација за потребе плана детаљне регулације пословно стамбеног комплекса на К.П. 2855/108 у Београду
Railway City d.0.0.
4
Геотехнички извештај за потребе дефинисања узрока настанка оштећења бетонске плоче у Арени-партеру хале 1 Београдског сајма и предлог мера за њену санацију
ДП Београдски сајам
5
Идејно решење фаза 2 – улица Владимира Поповића-од Булевара Зорана Ђинђића до Булевара Михајла Пупина – Елаборат о геотехничким условима реконструкције трамвајске пруге у граници Пројекта Београд на води
Град Београд
6
Технички извештај о резултатима одређивања коефицијента филтрације кф за потребе дефинисања оптималних мера санације објекта вила Гувернера спратности Пр+Пк на катастарској парцели 1159/1 у склопу пословно-рекреативног центра Топчидер у Београду
Народна банка Србије
7
Пројекат геотехничких истраживања терена за изградњу и реконструкцију луке Нови Сад
DP World
8
ПЗИ Пројекат за извођење радова за санацију оштећења објекта Аутопут Е-763 Београд-Пожега, сектор 1 Београд-Љиг, деоница 4 Уб-Лајковац км:40+645,28-км:53+139,91, општина Уб- К.О. Стубленица, К.О. Паљуви, К.О. Мургаш, К.О. Руклада и општина Лајковац – К.О. Бајевац, К.О. Непричава и К.О. Рубрибреза – Е3 Елаборат о геотехничким истражним радовима са предлогом техничког решења санације-део 1
ЈП Путеви Србије
Стандардни пенетрациони опити - CPT и CPTU
Р.бр. Референца Инвеститор
1
Фабрика Линглонг у Зрењанину
China Road and Bridge
2
Аутопут Е80: Ниш (Мерошина) – Плочник (Белољин)
РГФ
Стандардни пенетрациони опити - SPT
Р.бр. Референца Инвеститор
1
Петља Батајница аутопут Е75
ЛХР д.о.о.
2
Аутопут Кузмин-Сремска Рача за објекат мост преко реке Саве
Tasyapi