Centar za puteve i geotehniku-Reference-Geoistr21

Центар за путеве и геотехнику - Референце

2021.
Геотехнички елаборати
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Геотехнички елаборат о условима реконструкције и доградње Каленић пијаце у Београду, целина 1, 2 и 4
Република Србија
2

Геотехнички елаборат за потребе доградње терминалне зграде  у обезбеђивано рестриктивној као и копненој зони аеродрома Никола Тесла у Београду-фингер Ц фаза 1.3.8.

VINCI TERNA
3
Геотехнички елаборат за потребе доградње терминалне зграде  у обезбеђивано рестриктивној као и копненој зони аеродрома Никола Тесла у Београду-фаза 2.1 и фаза 2.2.
VINCI TERNA
4
Извештај о изведеним геотехничким истраживањима за клизиште у Прибојској бањи на државном путу ИИА-194 на км:76+351
Виа Инжењеринг
5
Геотехнички елаборат за потребе реконструкције објекта ОШ “Јулијана Ћатић” спратности По+Пр у Страгарима , оделење у Рамаћи на КП 1704-КО Рамаћа у Крагујевцу
ОШ “Јулијана Ћатић”
Стандардни пенетрациони опити - SPT
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
SPT опити за потребе изградње: Аутопут Кузмин – Сремска Рача
Република Србија
2

Мостови на деоници 1 Рума – Шабац

АЗВИРТ
3
Аутопут Е-763 деоница: Прељина – Пожега
China Communications Construction Company LTD
4
Морава коридор – број пројекта 26289
Bechtel Enka UK Limited
5
Петља “Авала” – Крак бр.2 деоница Добановци – Бубањ поток
SMART FOUNDATION d.o.o
6
Мостови на  државном  путу  ИБ-27 деоница Иверак – Лајковац
Shandong
7
Мост К3, Мост К4, Мост К5, Надвожњак К2, Сурчин
China Communications Construction Company LTD