Centar za puteve i geotehniku-Reference-Sanacija21

Центар за путеве и геотехнику - Референце

2021.
Пројекти санације клизишта
Р.бр. Референца Инвеститор
1
Пројектно-техничка документација санације нестабилних камених косина  на државном путу ИБ-23 деоница бр.02332, Мијоска-Граница СРБ/ЦГ (Гостун), од км:262+800 до км:263+400 (Л=600м)
Србијапут
2
Пројектно-техничка документација санације нестабилних камених косина  на државном путу ИБ-23 деоница бр.02332, Мијоска-Граница СРБ/ЦГ (Гостун), од км:263+500 до км:263+900 (Л=400м)
Србијапут
3
Пројектно-техничка документација санације клизишта БОЖУРЊА на државном путу ИБ-25, деоница пута бр.02509, Топола (Наталинци)-Горња Трнава км:44+255
СТРАБАГ д.о.о.
4
Идејно техничко решење санације коловоза и трупа пута на државном путу ИБ-25, деоница бр.02502, Мали Пожаревац-Влашко поље – СЕНАЈА 1, СЕНАЈА 2 и СЕНАЈА 3
СТРАБАГ д.о.о.
5
Пројектно-техничка документација санације клизишта ЦРНОЧЕ 3 на државном путу ИИА-204, деоница пута бр.20401, Пазариште-Расно, км:6+950
АД Нови Пазар
6
Пројектно-техничка документација санације клизишта на државном путу ИИА-221, деоница пута бр.22103, Јаловик-Димитровград,км:75+965
TRACE Ниш
7
Пројекат санације  насипа трупа пута на државном путу ИИА -100 ознака деонице 02101, Нови Сад (Сириг)-Петроварадин (Рачког) км:130+647 – км:131+025 (Пуцкарош)
Виа Инжењеринг
8
Пројектно-техничка документација санације клизишта на државном путу ИИА-223, деоница пута бр.22305, Бабушница-Трнски Одоровци, км:65+848
TRACE Ниш