Centar za puteve i geotehniku-Reference-Sanacija20

Центар за путеве и геотехнику - Референце

2020.
Пројекти санације клизишта
Р.бр.РеференцаИнвеститор
1
Пројектно-техничка документација санације коловозне конструкције и насипа трупа пута на државном путу ИБ-28 на Кадињачи, деоница пута бр.02807,Дуб-Дубци км:107+500
Србијапут
2

Пројектно-техничка документација за санацију клизишта ДОЊИ КРЧИН на државном путу ИИА-183, деоница пута бр.18308, Доњи Крчин (Опарић)-Јасика км:47+795

Крушевацпут
3
Пројектно-техничка документација за санацију клизишта ПЕЦКА на државном путу ИИА-143, деоница пута бр.14301, Причевић-Пецка км:20+210
ПЗП Ваљево
4
Идејно техничко решење санације коловоза и трупа пута на државном путу ИБ-25, деоница бр.02502, Мали Пожаревац-Влашко поље – СЕНАЈА 1, СЕНАЈА 2 и СЕНАЈА 3
СТРАБАГ д.о.о.
5
Пројектно-техничка документација за санацију деформација на мосту – надпутњак преко аутопута на државном путу ИИА-158, деоница пута бр.15815, Ражањ (веза са А1)-Делиград км:126+898 (км:387+097 на А1)
Србијааутопут
6
Пројектно-техничка документација за санацију клизишта КОРЕНИТА 2 на државном путу ИИА-139, деоница бр.13902, Коренита-Столице км:5+850
ПЗП Ваљево
7
Пројектно-техничка документација санације клизишта ЗВОНЦЕ 1 на државном путу ИИА-223,деоница пута бр.22305 Бабушница-Трнски Одоровци км:71+540
Србијапут
8
Пројектно-техничка документација за санацију клизишта НАШУШКОВИЦА на државном путу ИИА-223, деоница бр.22305, Бабушница-Трнски Одоровци км:68+221
Србијапут
9
Пројектно-техничка документација санације клизишта ГРАЧАНИЦА на државном путу ИБ-23, деоница пута бр.02332 Мијоска-граница СРБ/ЦГ (Гостун) км:246+611-246+896 (Л=285м)
Србијапут
10
Пројектно-техничка документација санације клизишта-оштећење коловоза и насипа НИКШИЋКО БРДО на државном путу ИБ-24, деоница пута бр.02497 Баточина-Крагујевац км:13+675  км:68+221
ПЗП Крагујевац