Učešće na projektu evropske COST organizacije

Учешће на пројекту европске COST организације

У циљу даљег развоја Института ИМС као научно-истраживачке организације на међународном нивоу,
др Милица Васић, виши научни сарадник, прикључила се COST акцији, као члан тима задуженог за пројекат под називом:

COST мрежа је формирана 1971.године, a њен програм се односи на креирање нових концепата, путем којих би се ојачао европски и иновациони капацитет.

Подршка науци, уз размену знања и међународну сарадњу, доводе до стварања видљивих резултата. Уз принцип инклузивности, који је значајан за мање развијене земље, COST програми омогућавају покретање бројних мултидисциплинарних истраживања, вишеструко корисних за свако друштво.