STIMS-Suspenzija121023

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештење о одузимању (повлачењу) Сертификата о усаглашености фабричке контроле производње

Услед немогућности спровођења сталног надзора фабричке контроле производње, узорковања и контролног испитивања узорака, дана 12.10.2023. године донета је одлука о одузимању (повлачењу) Сертификата о усаглашености фабричке контроле производње:

 

I 030/20-ZGP-IMS-270/22 od 12.10.2022.

 
Датум издавања:12.10.2022.
Производ:Елемент за зидање од глине – Фасадна шупља, црвена, опека од глине, M-150, димензија 250x120x65 mm .
Произвођач:GOLD CERAMICS LLC, Prokeram™, Ukrajina Prokeram Plant LLC GOLD CERAMICS,
Ivano-Frankivsk Region, Tismenitsky District, Zagvizdia, Promyslova 82, Ukrajina
Испоручен на тржиште од стране:

СР ЖАК И РОКИ, Кобиље 12311, Мало Црниће,
Љубичевско насеље бб, Пожаревац 12000

Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице (“Сл. гласник РС”, бр. 90/2019)