STIMS-Suspenzija220923

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештење о повлачењу (одузимању) сертификата

На основу немогућности спровођења сталног надзора фабричке контроле производње, услед онемогућавања несметаног приступа производњи предметног производа и фабричкој контроли производње представницима Института ИМС од стране произвођача, дана 18.09.2023. године донета је одлука о одузимању (повлачењу) Сертификата о усаглашености фабричке контроле производње:

I 030/20-ZGP-IMS-172/22

 
Датум издавања:28.06.2022.
Производ:Елемент система цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска – Ревизиони отвори од полиетилена – Revizioni otvori od polietilena (PE), DN/ID 450-1000
Произвођач:TUBI DI PLASTICA DOO,
Партизанска 10ц, 17500 Врање
Производни погон: TUBI DI PLASTICA d.o.o.
Света Петка, општина Бујановац
Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за елементе Система цевовода од пластичних маса за снабдевање водом намењеном за људску употребу, транспорт запрљане и канализационе воде, транспорт гасовитих горива и инсталације за грејање (Сл.гласник РС, број 6/20)