STIMS-Suspenzija110723

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештење о престанку важења (обустављању) сертификата

На захтев произвођача MC-Bauchemie Kft. (Мађарска), с обзиром на то да престају да чине доступним наведене производе на тржишту Републике Србије, дана 11.07.2023. године престају да важе (обустављени су) следећи сертификати:

I 030/20-ZGP-IMS-230/21

 
Датум издавања:04.08.2021.
Производ:Хемијски додатак бетону – Суперпластификатор MC-PowerFlow 5632
Произвођач:

MC-Bauchemie Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113, Мађарскa
Производни погон: MC-Bauchemie Kft. 8246 Tótvázsony Pf. 2, Мађарска.

Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и инјекционој маси за каблове за претходно напрезање (“Сл. гласник РС”, бр. 39/2019)

I 030/20-ZGP-IMS-197/22

 
Датум издавања:14.07.2022.
Производ:Хемијски додатак бетону – Суперпластификатор MC-PowerFlow 2795
Произвођач:MC-Bauchemie Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113, Мађарскa
Производни погон: MC-Bauchemie Kft. 8246 Tótvázsony Pf. 2, Мађарска.
Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и инјекционој маси за каблове за претходно напрезање (“Сл. гласник РС”, бр. 39/2019)

I 030/20-ZGP-IMS-198/22

 
Датум издавања:14.07.2022.
Производ:Хемијски додатак бетону – Суперпластификатор MC-PowerFlow 5795
Произвођач:MC-Bauchemie Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113, Мађарскa
Производни погон: MC-Bauchemie Kft. 8246 Tótvázsony Pf. 2, Мађарска.
Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и инјекционој маси за каблове за претходно напрезање (“Сл. гласник РС”, бр. 39/2019)