STIMS-Suspenzija140623

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештење о повлачењу (одузимању) сертификата

Због неспровођења радње фабричке контроле производње, прописане техничком спецификацијом (чл. 20 Правилником о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020), дана 14.06.2023. године повучен је (одузет) сертификат број:

I 030/21-ZGP-IMS-355/22

 
Датум издавања:28.12.2022.
Производ:Фракционисани природни агрегат који се употребљава за справљање бетона
(Фракције: 0/4 мм; 4/8 мм; 8/11,2 мм; 8/16 мм; 16/31,5 мм
Произвођач:

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ Т-55 ДОО РАДИНАЦ,
Војислава Илића 20 11311 Радинац,
Сепарација “Т-55”

Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020)