NIR kadar_BozovicN

Научни блок ИМС

Никола Божовић, мастер инж.грађ.
Центар за путеве и геотехнику
еНаука
ORCID
РИМС-Репозиторијум Института ИМС
тел: (+381 11) 2650-322 / 419
nikola.bozovic@institutims.rs
Истраживачко звање:

Истраживач сарадник

Област:

Грађевинско тло