NIR kadar_CosicM

Научни блок ИМС

др Младен Ћосић, дипл.инж.грађ.
Центар за путеве и геотехнику
Mladen Cosic
eNauka
ORCID
РИМС-Репозиторијум Института ИМС
тел: (+381 11) 2650-322 / 419
mladen.cosic@institutims.rs
Научно звање:

Научни сарадник

Област:

Грађевинско тло

Др Младен Ћосић дипл.инж.грађ. дипломирао и магистрирао је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, а докторирао на Грађевинском факултету Универзитета у Београду. Запослен је у Институту за испитивање материјала ИМС у Београду у Центру за путеве и геотехнику са научним звањем Научни сарадник.

Добитник је Повеље зе најбоље научно остварење (најбоља докторска дисертација) у грађевинском конструктерству Србије за 2014. и 2015. годину, додељна од стране Друштва грађевинских конструктера Србије (ДГКС). Такође, добитник је Повеље заслужног члана за изузетне заслуге у развоју грађевинарства и остварењу циљева и задатака Савеза грађевинских инжењера Србије, додељна од стране Савеза грађевинских инжењера Србије. Учествовао је на три научна пројекта Министарства науке Србије и једном научном пројекту Академије наука, културе и уметности Војводине.

Члан је Инжењерске коморе Србије (ИКС), Српског друштва за механику тла и геотехничко инжењерство (СДМТГЕ), Српског друштва за механику (СДМ), Савеза грађевинских инжењера Србије (СГИС) и Савеза проналазача Београда. Публиковао је више од 90 научно‒стручних радова у међународним и домаћим часописима и симпозијумима. Аутор је једног малог патента. Области истраживања су: геотехничко инжењерство, испитивање конструкција, нелинеарне анализе, метода коначних елемената, земљотресно инжењерство, теорија и обрада сигнала.