NIR kadar_MijatovicN

Научни блок ИМС

др Невенка Мијатовић, мастер инж.тех.
Центар за материјале

Лабораторија за везива, хемију и малтере

Mijatovic Nevenka
Научно звање:

Научни сарадник

Област:

Грађевински материјали

Невенка Н. Мијатовић је дипломирала на Хемијском факултету Универзитета у Београду 2007. године. Мастер студије завршила је на Техничком факултету у Бору, Универзитета у Београду, 2013. године, и докторирала на Технолошко-металлуршком факултету, Универзитета у Београду, 2022. године. Током периода од 2007. до 2010. год., радила је у Институту за рударство и металургију у Бору.
Од 2010. године Невенка је запослена у Институту за испитивање материјала у Београду, специјализирајући се за анализу рендгенске флуоресцентне спектрометрије (XRF) и оптичко емисионе спектрометрије са индуктивно спрегнутом плазмом (ICP-OES). Ради као инжењер у лабораторији за везива, хемију и малтере од 2010. године, и као технички експерт за чврсти отпад у оквиру Провајдера за испитивање оспособљености (ПТ) Института ИМС од 2017. године. Невенка Мијатовић је такође члан комисије за гвожђе и челик Института за стандардизацију Србије.
Др Невенка Мијатовић је научни сарадник од 2022. године. Главни предмет њених истраживања је област аналитичке хемије примењена на грађевинске материјале. У својим истраживањима користи статистичку анализу и математичке алате, често комбиноване са спектроскопским методама. Такође у свом раду ставља акценат на примену алтернативних ресурса и индустријског отпада.
Аутор је више од 40 библиографских јединица, од којих је 18 објављено у међународним часописима. Има х-индекс 7 са 94 цитата (SCOPUS), искључујући самоцитирања. Она је сертификовани рецензент признат од стране Elsevier-а и Publons-а. Била је члан тима пројекта Mortar Design for Conservation. Danube Roman Frontier 2000 Years after (MODECO 2000), финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије (2020-2022).