NIR kadar_FlajsZ

Научни блок ИМС

Жељко Флајс, дипл грађ.инж
Центар за конструкције и преднапрезање

Лабораторија за испитивање конструкција

fz609
Стручно звање:

Виши стручни сарадник

Област:

Грађевинске конструкције