NIR kadar_FlajsZ

Научни блок ИМС

др Жељко Флајс, дипл грађ.инж
Центар за конструкције и преднапрезање

Лабораторија за испитивање конструкција

fz609
Стручно звање:

Научни сарадник

Област:

Грађевинске конструкције