STIMS-Suspenzija210322

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештења о суспензији, повлачењу и престанку сертификације

Преглед сертификата који су на захтев клијента престали да важе од 21.03.2022. године:

I 030/20-ZGP-IMS-077/21 од 15.04.2021.

 
Датум издавања:15.04.2021.
Производ:Хемијски додатак бетону – Суперпластификатор КЕДОБЕТ СП 101
Произвођач:Кутрилин д.о.о., Радничка цеста 173/П, Загреб, Република Хрватска
Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и ињекционој маси за каблове за претходно напрезање (“Сл. гласник РС”, бр. 39/2019)
 

I 030/20-ZGP-IMS-078/21 од 15.04.2021.

 
Датум издавања:15.04.2021.
Производ:Хемијски додатак бетону – Суперпластификатор КЕДОБЕТ СП 102
Произвођач:Кутрилин д.о.о., Радничка цеста 173/П, Загреб, Република Хрватска
Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и ињекционој маси за каблове за претходно напрезање (“Сл. гласник РС”, бр. 39/2019)
 

I 030/20-ZGP-IMS-079/21 од 15.04.2021.

 
Датум издавања:15.04.2021.
Производ:Хемијски додатак бетону – Суперпластификатор/ успоривач везивања КЕДОБЕТ СП 103
Произвођач:Кутрилин д.о.о., Радничка цеста 173/П, Загреб, Република Хрватска
Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и ињекционој маси за каблове за претходно напрезање (“Сл. гласник РС”, бр. 39/2019)
 

I 030/20-ZGP-IMS-080/21 од 15.04.2021.

 
Датум издавања:15.04.2021.
Производ:Хемијски додатак бетону – Аерант МОНОЛИТ ЛП
Произвођач:Кутрилин д.о.о., Радничка цеста 173/П, Загреб, Република Хрватска
Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и ињекционој маси за каблове за претходно напрезање (“Сл. гласник РС”, бр. 39/2019)
 

I 030/20-ZGP-IMS-081/21 од 15.04.2021.

 
Датум издавања:15.04.2021.
Производ:Хемијски додатак бетону – Убрзивач везивања млазног бетона без алкалија КЕДОБЕТ АС 301
Произвођач:Кутрилин д.о.о., Радничка цеста 173/П, Загреб, Република Хрватска
Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и ињекционој маси за каблове за претходно напрезање (“Сл. гласник РС”, бр. 39/2019)