STIMS-Suspenzija290722

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештења о суспензији, повлачењу и престанку сертификације

Обавештавамо Вас да се услед немогућности спровођења сталног надзора фабричке контроле производње, узорковања и контролног испитивања узорака повлачи следећи сертификат:

I 030/20-ZGP-IMS-222/21 од 28.07.2021.

 
Датум издавања:28.07.2022.
Производ:Елемент за зидање од глине – Фасадна шупља, црвена, опека од глине, М-150, димензија 250x120x65 мм
Произвођач:GOLD CERAMICS LLC, Prokeram™, 04050 Kyiv, Glybochytska str. 72 office 320/1, Ukraine (Prokeram Plant LLC GOLD CERAMICS, Ivano-Frankivsk Region, Tismenitsky District, Zagvizdia, Promyslova 82, из Украјине)
Испоручен на тржиште од стране:СР ЖАК И РОКИ, Кобиље 12311, Мало Црниће, Љубичевско насеље бб, 12 000 Пожаревац.
Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елемената за зидање од калцијум-силиката и блокова од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице (“Сл. гласник РС”, бр. 90/2019)