STIMS-Suspenzija190423

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештења о суспензији, повлачењу и престанку сертификације

Сертификат који је због неспровођења радње фабричке контроле производње, прописане техничком спецификацијом (чл. 20 Правилником о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020) повучен (одузет), 19.04.2023. године:

I 030/21-ZGP-IMS-288/22.

 
Датум издавања:21.10.2022.
Производ:Фракционисани природни дробљени агрегат који се употребљава за израду асфалтних мешавина
Фракције: 0/4 мм; 4/8 мм; 8/11,2 мм; 8/16 мм; 16/22,4 мм; 16/31,5 мм
Произвођач:ШУМАДИЈАПУТ д.o.o., Рипањ, Београд, Авалска 167, 11232 Београд
Производни погон:
сепарација “БУБАЊ ПОТОК”
Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020)