STIMS-Suspenzija281022

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештења о суспензији, повлачењу и престанку сертификације
Преглед сертификата који су на захтев клијента престали да важе од 28.10.2022. године:

I 030/20-ZGP-IMS-321/21 од 28.10.2021.

 
Датум издавања:28.10.2022.
Производ:Елемент за зидање од глине – ПРО ТЕРМ 20, димензија 380x200x238 мм који се употребљава у заштићеним зиданим конструкцијама (П – елемент)
Произвођач:УНИВЕРЗУМ ЦИГЛАНА д.о.о.
Крћевачки пут бб, 34300 Аранђеловац
производни погон:
УНИВЕРЗУМ ЦИГЛАНА д.о.о.
Крћевачки пут бб, 34300
Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице (“Сл. гласник РС”, бр. 90/2019)
 

I 030/20-ZGP-IMS-324/21 од 28.10.2021.

 
Датум издавања:28.10.2022.
Производ:Елемент за зидање од глине – ПРО ТЕРМ 25, димензија 380x250x238 мм који се употребљава у заштићеним зиданим конструкцијама (П- елемент)
Произвођач:УНИВЕРЗУМ ЦИГЛАНА д.о.о.
Крћевачки пут бб, 34300 Аранђеловац
производни погон:
УНИВЕРЗУМ ЦИГЛАНА д.о.о.
Крћевачки пут бб, 34300
Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за елементе за зидање од глине, елементе за зидање од калцијум-силиката и блокове од глине за полумонтажне ситноребрасте таванице (“Сл. гласник РС”, бр. 90/2019)