STIMS-Suspenzija080623

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештење о повлачењу (одузимању) сертификата

Због неспровођења радње фабричке контроле производње, прописане техничком спецификацијом (чл. 20 Правилником о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020), дана 08.06.2023. године повучен је (одузет) сертификат број:

I 030/21-ZGP-IMS-356/22.

 
Датум издавања:28.12.2022.
Производ:Фракционисани природни дробљени агрегат који се употребљава за справљање бетона
Фракције: 0/4 мм; 4/8 мм; 8/11,2 мм; 8/16 мм; 16/22,4 мм; 16/31,5 мм
Произвођач:КИЈЕВО д.o.o., Београд, Ослобођења бр.52-57, Раковица, 11090 Београд
Производни погон:
сепарација “КИЈЕВО”
Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020)

I 030/21-ZGP-IMS-357/22.

 
Датум издавања:28.12.2022.
Производ:Фракционисани природни дробљени агрегат који се употребљава за израду асфалтних мешавина
Фракције: 0/4 мм; 4/8 мм; 8/11,2 мм; 8/16 мм; 16/22,4 мм; 16/31,5 мм
Произвођач:КИЈЕВО д.o.o., Београд, Ослобођења бр.52-57, Раковица, 11090 Београд
Производни погон:
сепарација “КИЈЕВО”
Техничка спецификација:Правилник о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (“Сл. гласник РС”, бр. 78/2020)