STIMS-Suspenzija180323

Сертификационо тело за сертификацију грађевинских производа

Обавештење о престанку важења (обустављању) сертификата
На захтев клијента, услед прекида производње, дана 06.06.2023. године престао је да важи (обустављен), сертификат:

I 030/21-ZGP-IMS-101/22.

 
Датум издавања:27.04.2022.
Производ:Портланд-композитни цемент са смањеним садржајем клинкера
PC 50M (V-L) 32,5R
Произвођач:

ТИТАН Цементара Косјерић д.о.о.,
Живојина Мишића 50, 31260 Косјерић, Србија
у производном погону
ТИТАН Цементара Косјерић д.о.о.,
Живојина Мишића 50, 31260 Косјерић, Србија

Техничка спецификација:Српски документ за оцењивање – Портланд-композитних цемената са смањеним садржајем клинкера SDO 15 001:2021  (“Сл. гласник РС”, бр. 120/21)