Skupština_V_2019_1

Скупштина Института ИМС

XXIII ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ИНСТИТУТА ИМС

Позив акционарима

 

Позив акционарима за XXIII седницу Скупштине

 

Предлози одлука

 

Материјал

Пуномоћје и гласање у одсуству

 

Упутство акционарима

 

Записник и извештај о битном догађају